Tipka koju je potrebno pritisnuti Željena radnja
Ctrl + X Izrezivanje odabrane stavke
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert) Kopiranje odabrane stavke
Ctrl + V (ili Shift + Insert) Lijepljenje odabrane stavke
Ctrl + Z Poništavanje akcije
Alt + Tab Prijelaz iz jedne otvorene aplikacije u drugu
Alt + F4 Zatvaranje aktivne stavke ili izlazak iz aktivne aplikacije
Tipka s logotipom sustava Windows  + L Zaključavanje PC-ja
Tipka s logotipom sustava Windows  + D Prikazivanje i sakrivanje radne površine
F2 Preimenovanje odabrane stavke
F3 Traženje datoteke ili mape u eksploreru za datoteke
F4 Prikaz popisa adresne trake u eksploreru za datoteke
F5 Osvježavanje aktivnog prozora
F6 Kruženje po elementima zaslona u prozoru ili na radnoj površini
F10 Aktiviranje trake izbornika u aktivnoj aplikaciji
ALT + F8 Prikaz lozinke na zaslonu za prijavu
Alt + Esc Kruženje po stavkama redoslijedom kojim su otvarane
Alt + podcrtano slovo Aktiviranje naredbe za to slovo
Alt + Enter Prikaz svojstava odabrane stavke
Alt + razmaknica Otvaranje izborničkog prečaca za aktivni prozor
Alt + strelica lijevo Povratak
Alt + strelica desno Naprijed
Alt + Page Up Pomicanje za jedan zaslon prema gore
Alt + Page Down Pomicanje za jedan zaslon prema dolje
Ctrl + F4 Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje se prikazuju preko cijelog zaslona i omogućuju da istodobno bude otvoreno više dokumenata)
Ctrl + A Odabir svih stavki u dokumentu ili prozoru
Ctrl + D (ili Delete) Brisanje odabrane stavke i njezino premještanje u koš za smeće
Ctrl + R (ili F5) Osvježavanje aktivnog prozora
Ctrl + Y Ponavljanje poništene akcije
Ctrl + strelica udesno Premještanje pokazivača na početak sljedeće riječi
Ctrl + strelica lijevo Premještanje pokazivača na početak prethodne riječi
Ctrl + strelica dolje Premještanje pokazivača na početak sljedećeg odlomka
Ctrl + strelica gore Premještanje pokazivača na početak prethodnog odlomka
Ctrl + Alt + Tab Prelazak s jedne na drugu otvorenu aplikaciju pomoću tipki sa strelicama
Ctrl + Alt + Shift + tipke sa strelicama Premještanje grupe ili pločice u fokusu na izborniku Start u navedenom smjeru
Ctrl + tipka sa strelicom (za pomicanje stavke) + razmaknica Odabir više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini
Ctrl + Shift + bilo koja tipka sa strelicom Odabir bloka teksta
Ctrl + Esc Otvaranje izbornika Start
Ctrl + Shift + Esc Otvaranje upravitelja zadataka
Ctrl + Shift Promjena rasporeda tipkovnice kada je dostupno više rasporeda
Ctrl + razmaknica Uključivanje i isključivanje uređivača načina unosa za kineski
Shift + F10 Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku
Shift + bilo koja tipka sa strelicom Odabir više stavki u prozoru ili na radnoj površini, ili pak odabir teksta unutar dokumenta
Shift + Delete Brisanje odabrane stavke bez premještanja u koš za smeće
Strelica desno Otvaranje sljedećeg izbornika zdesna ili otvaranje podizbornika
Strelica lijevo Otvaranje sljedećeg izbornika slijeva ili zatvaranje podizbornika
Esc Prekidanje trenutnog zadatka ili izlazak iz njega

Share Your Thought