Tipkovni prečaci s tipkom s logotipom sustava Windows

Tipka koju je potrebno pritisnuti Željena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows  Otvaranje i zatvaranje izbornika Start
Tipka s logotipom sustava Windows  + A Otvaranje akcijskog centra
Tipka s logotipom sustava Windows  + B Postavljanje fokusa u područje obavijesti
Tipka s logotipom sustava Windows   + Shift + C Otvaranje značajke Cortana u načinu rada za slušanje

Napomena: Cortana je dostupna samo u nekim državama/regijama, a neke značajke Cortane nisu dostupne svugdje. Ako Cortana nije dostupna ili je isključena, i dalje možete koristiti pretraživanje.

Tipka s logotipom sustava Windows  + D Prikazivanje i sakrivanje radne površine
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + D Prikazivanje i sakrivanje datuma i vremena na radnoj površini
Tipka s logotipom sustava Windows  + E Otvaranje eksplorera za datoteke
Tipka s logotipom sustava Windows  + F Otvaranje centra za povratne informacije
Tipka s logotipom sustava Windows  + G Otvaranje trake igre dok je otvorena neka igra
Tipka s logotipom sustava Windows  + H Otvaranje gumbića za zajedničko korištenje
Tipka s logotipom sustava Windows  + I Otvaranje postavki
Tipka s logotipom sustava Windows  + J  Postavljanje fokusa na savjet za Windows kada je dostupan.

Kada se pojavi savjet za Windows, postavlja fokus na savjet.  Ponovnim pritiskom na tipkovne prečace postavlja se fokus na element na zaslonu za koji je savjet za Windows vezan.

Tipka s logotipom sustava Windows  + K Otvaranje brze akcije povezivanja
Tipka s logotipom sustava Windows  + L Zaključavanje PC-ja ili promjena računa
Tipka s logotipom sustava Windows  + M Minimiziranje svih prozora
Tipka s logotipom sustava Windows  + O Zaključavanje usmjerenja uređaja
Tipka s logotipom sustava Windows  + P Odabir prezentacijskog načina prikaza
Tipka s logotipom sustava Windows  + R Otvaranje dijaloškog okvira Pokreni
Tipka s logotipom sustava Windows  + S Otvaranje značajke pretraživanja
Tipka s logotipom sustava Windows  + T Kruženje po aplikacijama na programskoj traci
Tipka s logotipom sustava Windows  + U Otvaranje centra za olakšani pristup
Tipka s logotipom sustava Windows  + V Kruženje po obavijestima
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + V Kruženje po obavijestima u suprotnom smjeru
Tipka s logotipom sustava Windows  + X Otvaranje izbornika Brza veza
Tipka s logotipom sustava Windows  + Z Prikaz naredbi koje su u aplikaciji dostupne dok je prikazana preko cijelog zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + zarez (,) Privremeni pogled na radnu površinu
Tipka s logotipom sustava Windows  + Pause Prikaz dijaloškog okvira Svojstva sustava
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + F Traženje PC-ja (ako ste u mreži)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + M Vraćanje minimiziranih prozora na radnu površinu
Tipka s logotipom sustava Windows  + broj Otvaranje radne površine i pokretanje aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacivanje na tu aplikaciju.
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + broj Otvaranje radne površine i pokretanje nove instance aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + broj Otvaranje radne površine i prebacivanje na zadnji aktivni prozor aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + broj Otvaranje radne površine i popisa prečaca za aplikaciju prikvačenu na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + Shift + broj Otvaranje radne površine i nove instance aplikacije koja se nalazi na tom mjestu programske trake – i to kao administrator.
Tipka s logotipom sustava Windows  + tabulator Otvaranje prikaza zadatka
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica gore Maksimiziranje prozora
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica dolje Uklanjanje trenutne aplikacije sa zaslona ili minimiziranje prozora na radnoj površini
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica lijevo Maksimiziranje aplikacije ili prozora na radnoj površini na lijevoj strani zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica desno Maksimiziranje aplikacije ili prozora na radnoj površini na desnoj strani zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + Home Minimiziranje svih prozora na radnoj površini osim aktivnog (vraćanje svih prozora kada se pritisne drugi put)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica gore Rastezanje prozora na radnoj površini do vrha i dna prozora.
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica dolje Vraćanje/minimiziranje aktivnih prozora na radnoj površini okomito uz zadržavanje širine
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica lijevo ili strelica desno Premještanje aplikacije ili prozora na radnoj površini s jednog monitora na drugi
Tipka s logotipom sustava Windows  + razmaknica Prebacivanje na drugi jezik unosa i raspored tipkovnice
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + razmaknica Vraćanje na prethodno odabrani unos
Tipka s logotipom sustava Windows  + Enter Otvaranje pripovjedača
Tipka s logotipom sustava Windows  + kosa crta (/) Pokretanje pretvorbe načina unosa
Tipka s logotipom sustava Windows  + plus (+) ili minus (-) Povećavanje ili smanjivanje prikaza pomoću povećala
Tipka s logotipom sustava Windows  + Esc Izlazak iz povećala

Kopiranje, lijepljenje i drugi općeniti tipkovni prečaci

Tipka koju je potrebno pritisnuti Željena radnja
Ctrl + X Izrezivanje odabrane stavke
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert) Kopiranje odabrane stavke
Ctrl + V (ili Shift + Insert) Lijepljenje odabrane stavke
Ctrl + Z Poništavanje akcije
Alt + Tab Prijelaz iz jedne otvorene aplikacije u drugu
Alt + F4 Zatvaranje aktivne stavke ili izlazak iz aktivne aplikacije
Tipka s logotipom sustava Windows  + L Zaključavanje PC-ja
Tipka s logotipom sustava Windows  + D Prikazivanje i sakrivanje radne površine
F2 Preimenovanje odabrane stavke
F3 Traženje datoteke ili mape u eksploreru za datoteke
F4 Prikaz popisa adresne trake u eksploreru za datoteke
F5 Osvježavanje aktivnog prozora
F6 Kruženje po elementima zaslona u prozoru ili na radnoj površini
F10 Aktiviranje trake izbornika u aktivnoj aplikaciji
ALT + F8 Prikaz lozinke na zaslonu za prijavu
Alt + Esc Kruženje po stavkama redoslijedom kojim su otvarane
Alt + podcrtano slovo Aktiviranje naredbe za to slovo
Alt + Enter Prikaz svojstava odabrane stavke
Alt + razmaknica Otvaranje izborničkog prečaca za aktivni prozor
Alt + strelica lijevo Povratak
Alt + strelica desno Naprijed
Alt + Page Up Pomicanje za jedan zaslon prema gore
Alt + Page Down Pomicanje za jedan zaslon prema dolje
Ctrl + F4 Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje se prikazuju preko cijelog zaslona i omogućuju da istodobno bude otvoreno više dokumenata)
Ctrl + A Odabir svih stavki u dokumentu ili prozoru
Ctrl + D (ili Delete) Brisanje odabrane stavke i njezino premještanje u koš za smeće
Ctrl + R (ili F5) Osvježavanje aktivnog prozora
Ctrl + Y Ponavljanje poništene akcije
Ctrl + strelica udesno Premještanje pokazivača na početak sljedeće riječi
Ctrl + strelica lijevo Premještanje pokazivača na početak prethodne riječi
Ctrl + strelica dolje Premještanje pokazivača na početak sljedećeg odlomka
Ctrl + strelica gore Premještanje pokazivača na početak prethodnog odlomka
Ctrl + Alt + Tab Prelazak s jedne na drugu otvorenu aplikaciju pomoću tipki sa strelicama
Ctrl + Alt + Shift + tipke sa strelicama Premještanje grupe ili pločice u fokusu na izborniku Start u navedenom smjeru
Ctrl + tipka sa strelicom (za pomicanje stavke) + razmaknica Odabir više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini
Ctrl + Shift + bilo koja tipka sa strelicom Odabir bloka teksta
Ctrl + Esc Otvaranje izbornika Start
Ctrl + Shift + Esc Otvaranje upravitelja zadataka
Ctrl + Shift Promjena rasporeda tipkovnice kada je dostupno više rasporeda
Ctrl + razmaknica Uključivanje i isključivanje uređivača načina unosa za kineski
Shift + F10 Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku
Shift + bilo koja tipka sa strelicom Odabir više stavki u prozoru ili na radnoj površini, ili pak odabir teksta unutar dokumenta
Shift + Delete Brisanje odabrane stavke bez premještanja u koš za smeće
Strelica desno Otvaranje sljedećeg izbornika zdesna ili otvaranje podizbornika
Strelica lijevo Otvaranje sljedećeg izbornika slijeva ili zatvaranje podizbornika
Esc Prekidanje trenutnog zadatka ili izlazak iz njega